• slider

  Revízie plynových zariadeníPonúkame revízie plynových zariadení za najlepšie ceny

Revízie plynových,
zariadení,
odborné prehliadky
Kvalita
Profesionalita
Rozumná cena
 

Revízie plynového kotla alebo sporaka sú dôležité pre bezpečnosť vášho domova.

 Revízia je potrebná v prípade poistnej události.

Čo vám ponukame: 

-certifikovaný revizný technik

-termin revízie v čase ktorý vám vyhovuje

-revizná správa čo najskôr po ukončení revízie

 -zľava 30% oproti bežnej trhovej cene

 Naši užívatelia

Uživateľmi naších služieb sú majitelia domov a bytov, úrady a firmy, prevadzkujúce tlakové nádoby, tlakové stanice na LPG, nízkotlakové teplovodné kotly a plynové spotrebiče. Títo prevadzkovatelia sú povinní v zmysle vyhlášky zabezpečiť periodické revízie vyhradených technických zariadení plynových. Včasným vykonaním revizií VTZ prevádzkovateľ predchádza poruchám , no hlavné mimiriadnym udalostiam(požiar, úraz, smrť, škody na majetku).

Správne naplánovaná a odborne vykonaná revízia plynového zariadenia vo Vašom objekte, robí Váš dom, byt, prevádzku bezpečnejšími a Vaše zariadenie spoľahlivejšie.

Pri odbornej prehliadke VTZ plynového vykonávame nasledujúce ukony:

 

 • meranie úniku zemného plynu a LPG
 • kontrola plynových spotrebičov, kotolni a dokumentácii
 • kontrola uzáverov plynu a plynovodov
 • kontrola rozoberateľných spojov
 • kontrola spalovania zemného plynu a LPG
 • kontrola oxidu uholnatého - CO
 • kontrola komínov
 • kontrola osadenia spotrebiča
 • vystavenie revíznej správy
 • možnosť odstránenia zistených závad
 

Vykonáme pre vás revíziu plynu v rozsahu

 • A-Bd    - zásobovanie LPG z kovových tlakových nádob stabilných s výkonom do 10Nm3/h vrátane
 • A-Bd    - zásobovanie LPG z tlakových staníc s výkonom do 10Nm3/h vrátane
 • A-Bg1  - rozvod plynov s pretlakom plynu do 0,4 MPa vrátane 
 • A-Bh1  - spotrebu plynov spaľovaním s výkonom od 5 kW do 0,5 MW
 • A-Bh2  - spotrebu plynov spaľovaním s výkonom od 5 kW do 50 kW

Spracujeme a vypracujeme technickú dokumentáciu:

 

 

 

 

 

 • Revizie plynových zariadení
 • Prevádzkové predpisy
 • Vypracovanie Harmonogramu VTZ na min.3ročné obdobie
 • Vypracovanie prevádzkového denníka

 

 
 

Predaj a oprava plynových zariadení 

 

 • Domáce plynové spotrebiče
 • Kotle do domácnosti
 • Rozumné ceny

 Kontakt: 00421 903645115

dimitrov.time@gmail.com

 

 

 Pôsobíme na celom východnom Slovensku

Košice, Prešov, Poprad, Bardejov, Michalovce, Trebišov, Vranov nad Topľou, Moldava nad Bodvou, Rožňava